En ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze petra zal ik Mijn gemeente bouwen.

Matth. 16:18

Petra gemeente

 

De Here Jezus Christus leren kennen is het meest kostbare in het leven. Die blijdschap willen we vanuit onze gemeente met iedereen delen, door het geloof in Jezus Christus uit te dragen en te tonen..

De naam ‘Petra’ betekent ‘Rots’ en is in de Bijbel een beeld van de Here Jezus.
De Here Jezus zegt dat je je huis niet op zand moet bouwen, maar op de Rots. Want wanneer je tegenslagen in het leven krijgt, moet je geloof stevig blijven staan. In de Bijbel wordt iedereen die het woord van God hoort én doet,
wijs genoemd, omdat diegene zijn huis op de Steenrots, op Christus bouwt.

Wij geloven dat de Here Jezus Christus het oordeel van God over deze schepping heeft ondergaan door te sterven voor de mensheid. Daarna is Hij uit de dood opgestaan en terug naar de hemel gegaan. De mensen die in Hem geloven krijgen daardoor eeuwig leven. Ons geloof is de zekerheid van de dingen die wij verwachten en een bewijs van de dingen die wij (nog) niet zien. Een onwankelbare zekerheid, vandaar de naam Petra!

Zoek jij zekerheid in je geloof en een vast punt in je leven? Ook als je deze zekerheid al hebt en je wilt je graag meer verdiepen in de Bijbel ben je van harte welkom!

zonsopgang petra bloemen

Adres:
Burg. Praamsmalaan 18A
8701 CL bolsward
E-mail:
contact@petragemeente.nl
Telefoon:
0515-577672