Bijbels handen blauwe lucht

Een kwartier voor aanvang staat de koffie/thee klaar.
Na de samenkomst is er koffie/thee met wat lekkers.

Je bent van harte welkom!

Datum Tijd Spreker Onderwerp
21-4-2024 10:00 Gerke Boersma Vrijheid&Verantwoordelijkheid
28-4-2024 10:00 Pieter Romkes Vrij onderwerp
5-5-2024 10:00 Klaas Boersma De Profeten
12-5-2024 10:00 Rudi Hakvoort Vrij onderwerp
19-5-2024 10:00 Pinksteren Een ieder heeft iets
26-5-2024 10:00 Tom Korf De Petrusbrieven
2-6-2024 10:00 Peter Kitsz Vrij onderwerp
9-6-2024 10:00 Klaas Boersma De Profeten
16-6-2024 10:00 Kees Kloosterman Vrij onderwerp
23-6-2024 10:00 Gerke Boersma Vrijheid&Verantwoordelijkheid
30-6-2024 10:00 Stephan Vuyk Vrij onderwerp

Samenvatting onderwerpen

Hieronder vind je de samenvattingen van de onderwerpen van de Bijbelstudies door

Klaas Boersma: De profeten

Gerke Boersma: Vrijheid en verantwoordelijkheid

Tom Korf: De Petrusbrieven

De profeten

In de Bijbel komen we veel profeten tegen. Het zijn mensen die Gods stem verstaan en dit doorgeven. Met name in het Oude Testament zijn veel van hun boodschappen opgeschreven. Hierin vinden wij verborgen zaken en gebeurtenissen die nog vervuld moesten worden. Sommige profetieën werden op korte termijn vervuld, andere pas eeuwen later en sommigen moeten nog vervuld worden.

Bij de profeet Jesaja zien we dit allemaal terugkomen. Veel van zijn voorspellingen gingen over de komende Christus en die werden vervuld door de Heere Jezus. Een duidelijke bevestiging dat deze woorden door Gods Geest geïnspireerd zijn.

Ook in het Nieuwe Testament komen we volop profeten tegen. Eén daarvan is Johannes, hij heeft het bekende boek Openbaring geschreven. In dit laatste boek wordt ons verteld wat er gaat gebeuren in de tijd dat Christus terug zal komen.

Wie waren deze Godsmannen en -vrouwen die het Woord van God mochten spreken? Onder welke omstandigheden leefden zij? Wat was hun boodschap? Daarover gaat de serie “Profeten in de Bijbel”.

Vrijheid & Verantwoordelijkheid

We hebben allemaal wel eens gehoord van de uitdrukking: ‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid’. Het wordt te pas en te onpas toegepast, maar in de eerste plaats gaat het om vrij zijn van de wet. Vrij van de wet van Mozes welteverstaan. Wij kunnen niet meer onder die wet leven, omdat we er simpelweg voor gestorven zijn, doordat we met Christus gestorven zijn. We zijn ervan bevrijd en dat is reden tot feest.

Wie verder leest, ontdekt dat de werking van diezelfde Geest tot resultaat heeft, dat wij veranderd worden. Dit met het doel dat wij steeds meer op de Zoon van God gaan lijken. Onze eerste verantwoordelijkheid is dan ook om ons te laten leiden door Gods Geest. Dat houdt in dat wij onze vrijheid niet gaan gebruiken voor onze begeerten, maar juist om te dienen. Het is een proces waarbij wij groeien en vrucht gaan dragen. Vruchten voortbrengen tot eer van God.

Waar zijn we dan verantwoordelijk voor? Wat is onze verantwoordelijkheid in het gezin of in de Gemeente? Of in de Geestelijke strijd en in de wereld om ons heen? Wat zijn andere zaken die God van ons vraagt en hoe zouden we daar mee omgaan? Daarover gaat de serie ‘vrijheid & verantwoordelijkheid’.

 

Verantwoording

De Petrusbrieven

In zijn eerste brief schrijft Petrus aan de vreemdelingen in de verstrooiing, door het te wijzen op de hemelse erfenis die voor de gelovigen bewaard en geopenbaard wordt in ‘de laatste tijd’.

Het hoofdthema van zijn eerste brief is de uitzonderlijke erfenis en positie van de gelovigen en hoe zij zich zouden verhouden tot hun roeping als leden van Gods heilige volk. Een volk dat bestemd is om de goede werken van God te verkondigen en daarmee een krachtig getuigenis te geven van de hoop die in hen is.

De brief is weliswaar geschreven aan de eerste gelovigen, maar de inhoud is ook vandaag nog relevant. Het zijn hele herkenbare brieven voor diegenen die vanuit Gods Woord opgebouwd willen worden, omdat Petrus ingaat op verschillende aspecten van het leven van alledag.
Vooral in onze huidige tijd, waarin de scheppingsorde steeds meer onder vuur komt te liggen, waarbij de mens moet wijken voor onbereikbare idealen van een zich steeds sterker manifesterende wereld(se) orde, is het belangrijk om dicht bij Gods Woord te blijven. Met name in de tweede Petrus brief worden we geconfronteerd met waarschuwingen tegen dwaalleraars en valse profeten. Daarom wijst Petrus vooral op het belang van het (profetisch) Woord van God. Dwaalleraars zijn van alle tijden en ook in onze tijd hebben we met soortgelijke figuren te maken.

Petrus’ oproep is om waakzaam te zijn en de Bijbel te gebruiken als ijkpunt. Want dan ga je niet mee in allerlei wind van leer, maar groei je in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.

aanbidding bijbelstudie

Adres:
Burg. Praamsmalaan 18A
8701 CL bolsward
E-mail:
contact@petragemeente.nl
Telefoon:
0515-577672