Maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.

Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.

Joh. 4:14

Welkom op de website van de Petra gemeente, een Christengemeente in Bolsward.

Jubileum

Sinds 1924 komen we samen rondom het Woord van God en
daarom staan we er dit jaar bij stil, dat onze gemeente 100 jaar bestaat!

Al een eeuw lang stellen we Christus centraal en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Voor dit jubileum hebben we een Jubileumpagina ingericht met de wetenswaardigheden
uit onze 100-jarige geschiedenis.

Samenkomen

Je bent van harte welkom om een van onze samenkomsten bij te wonen,
je kunt deze vinden onder Agenda.

 

Avondmaal Bijbelstudie

Adres:
Burg. Praamsmalaan 18A
8701 CL bolsward
E-mail:
contact@petragemeente.nl
Telefoon:
0515-577672